UA-114377580-1

Welkom bij Raaijmakers Belastingadvies en Educatie

De belastingen zijn iets waar elke ondernemer in meer of mindere mate mee te maken krijgt. De belastingen vormen niet alleen een bedreiging maar er kunnen zich ook kansen voordoen. Daarnaast is het van groot belang dat de spelregels die gelden voor zowel de Belastingdienst als voor de belastingplichtige juist correct en volledig worden nagekomen. Het is dan goed om te weten dat Raaijmakers Belastingadvies en Educatie de belastingplichtige op een aantal van die zaken kan bijstaan. Op de pagina’s Advies en Educatie kunt u meer lezen over de diensten die Raaijmakers Belastingadvies en Educatie voor u kan uitvoeren.

 

Daarbij staat de belastingplichtige met zijn probleem centraal. Door buiten de gebaande paden te treden en te zoeken naar, binnen de grenzen van de wet, de optimale oplossing en wordt het belastingplichtige maatwerk geboden. Creativiteit, nieuwsgierigheid, innovatie, kennisontwikkeling, scherpte en inlevingsvermogen zijn daarbij de sleutelwoorden. We redeneren niet primair vanuit standaardoplossingen of eisen die wet- en regelgeving stellen. We starten met het denken vanuit de uitdaging waar onze klanten voor staan en kijken naar oplossingen voor die uitdagingen die passen binnen bestaande kaders van wet- en regelgeving.

 

Wij zijn in staat dwarsverbanden te leggen met alle belastinggebieden. Wij werken bovendien samen met een breed nationaal en internationaal netwerk van vooraanstaande collega’s, notarissen, advocaten en accountants, waardoor wij onze klanten desgewenst een full-service pakket kunnen bieden.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact voor meer informatie.